2017-10/ystad-hamn-1
2017-10/ystad-hamn-2
2017-10/ystad-hamn-3
2017-10/ystad-hamn-4
2017-10/ystad-hamn-5
2017-10/ystad-hamn-1
2017-10/ystad-hamn-2
2017-10/ystad-hamn-3
2017-10/ystad-hamn-4
2017-10/ystad-hamn-5

Ystad Hamn

Markarbetena omfattar ca 60.000 m2 avseende nya hårdgjorda ytor utöver detta så omfattar entreprenaden förläggning av dagvattenrör samt omasfaltering och linjemålning utanför hårdgjorda ytor.

Färdigt november 2017
Anbudssumma 31,7 Mkr

  • Avdelning: Anläggning
  • Årtal: 2017
  • Beställare: Ystad Hamn