2017-10/tornhill-1
2017-10/tornhill-2
2017-10/tornhill-3
2017-10/tornhill-5
2017-10/tornhill-6
2017-11/tornhill-7
2017-10/tornhill-1
2017-10/tornhill-2
2017-10/tornhill-3
2017-10/tornhill-5
2017-10/tornhill-6
2017-11/tornhill-7

Tornhill, Lund

Arbetet består av mark- och kanalisationsarbeten för nytt spår, byggnation av ca 1000 m spår inklusve 4 spårväxlar samt utförande av tillhörande kontaktlednings-, signal-, tele- och lågspänningsarbeten
Innefattar även projektering, tillverkning och leverans av en ny nätstation.
BEST-projekt inklusive mark- och kanalisationsarbeten för nytt mötespår.
Utförandetid: Augusti 2017 - Februari 2018.
Ibruktagning vecka 1807. Tillgängligt för slutbesiktning i slutet av februari 2018.

Entreprenadsumma 34,6 Mkr
Utförandeentreprenad.

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2017-2018
  • Beställare: Trafikverket