2017-09/terrassering-i-hyllie
2017-11/terrassering-i-hyllie-2
2017-11/terrassering-i-hyllie-3
2017-11/terrassering-i-hyllie-4
2017-09/terrassering-i-hyllie
2017-11/terrassering-i-hyllie-2
2017-11/terrassering-i-hyllie-3
2017-11/terrassering-i-hyllie-4

Terrassering Hyllie

Entreprenaden omfattar terrassering för framtida byggnation ca 100,000m2. Byggnation av ca 720 m gång- och cykelväg inklusive belysning. Projektering, beräkningar, arbets- och relationshandlingar.

Färdigt hösten 2017
Anbudssumma 8,5 Mkr

  • Avdelning: Anläggning
  • Årtal: 2017
  • Beställare: Malmö GK