2017-10/ssy5-1
2017-10/ssy5-2
2017-10/ssy5-3
2017-10/ssy5-1
2017-10/ssy5-2
2017-10/ssy5-3

Stängselåtgärder Södra Regionen, etapp 5

Projektering och framtagning av förvaltningshandling. Rivning av befintligt stängsel ca 36 km. Uppsättning av nytt stängsel på en sträcka av ca 73 km, Inklusive tillhörande mark och jordningsarbeten.

Entreprenadsumma 59,3 Mkr
Totalentreprenad                   

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2016 - 2017
  • Beställare: Trafikverket