2017-11/ssy6-1
2017-11/ssy6-2
2017-11/ssy6-3
2017-11/ssy6-4
2017-11/ssy6-1
2017-11/ssy6-2
2017-11/ssy6-3
2017-11/ssy6-4

Stängeselåtgärder i Skåne - Blekinge

Projektering och framtagning av förvaltningshandling. Rivning av befintligt stängsel ca 32 km. Uppsättning av nytt stängsel på en sträcka av ca 55 km inklusive tillhörande mark och jordningsarbeten.

Entreprenadsumma 38,3 Mkr

Totalentreprenad

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2017
  • Beställare: Trafikverket