2017-10/-xnered-1
2017-10/-xnered-2
2017-10/-xnered-3
2017-10/-xnered-4
2017-10/-xnered-5
2017-10/-xnered-1
2017-10/-xnered-2
2017-10/-xnered-3
2017-10/-xnered-4
2017-10/-xnered-5

Plattformsförlängning Öxnered

Ibruktagning spår och plattformar genomfördes i senare halvan av december 2016. Godkänd slutbesiktning 2017-02-08.
Utförandeentreprenad.

Projektet avsåg utförande av plattformsförlängning, ktl-åtgärder samt ombyggnation av spår och växlar samt om- och nybyggnation av anslutande vägar i Öxnered, Vänersborgs kommun. I samband med dessa arbeten revs befintlig plankorsning. Ny plankorsning med Strail byggdes på ny plats.

Ombyggnad och anpassning av kontaktledning, lågspänning, signal och tele gjordes. BEST-projekt inklusive Mark- och kanalisationsarbeten samt plattformsarbeten.
Utförandetid: Augusti 2016-Mars 2017. 
Entreprenadsumma: 26 Mkr 

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2016-2017
  • Beställare: Trafikverket