2017-10/img-1382

Offerkällan, Lund

Projektet består av schakt och sättning av 40 st underjordiska sopkassuner. Samt finplanering av bearbetade ytor.

Färdigt hösten 2017
Anbudssumma 1,7 Mkr

  • Avdelning: Anläggning
  • Årtal: 2017
  • Beställare: LKF