2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-08-29-ch-018
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-030
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-017
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-038
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-013
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-004
2017-11/gymnasisten-3
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-08-29-ch-018
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-030
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-017
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-038
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-013
2017-10/gymnasisten-p-g-ende-2017-09-01-ch-004
2017-11/gymnasisten-3

Gymnasisten

Entreprenaden omfattar betongrenovering av två parkeringsgarage, byte av tätskikt 4200m2 ovanpå bjälklaget, nya innergårdar 6800m2 med plattläggning, murade planteringslådor, lekplatser. Mellan de två innergårdarna renovering av befintlig lekplats samt uppförande av ny multiarena.

Färdigt vintern 2017.
Anbudssumma: 16 Mkr
Totalentreprenad.

  • Avdelning: Betong
  • Årtal: 2017
  • Beställare: Riksbyggen