2017-10/ellenborg-1
2017-10/ellenborg-2
2017-10/ellenborg-3
2017-10/ellenborg-4
2017-10/ellenborg-1
2017-10/ellenborg-2
2017-10/ellenborg-3
2017-10/ellenborg-4

Ellenborg Ställverk

Entreprenaden omfattar ombyggnad av transformatorstation  130 kV Ellenborg Malmö. Gjutning av betongplattor för hus, gjutning av väggar, rivning och markarbeten.   

Färdigt våren 2018
Anbudssumma 4 MSEK
Generalentreprenad

  • Avdelning: Betong
  • Årtal: 2017-2018
  • Beställare: ABB AB Solutions