2017-10/def-slipersbyte-st-1
2017-10/defslipersbyte-st-2
2017-10/defslipersbyte-st-3
2017-10/defslipersbyte-st-4
2017-10/def-slipersbyte-st-1
2017-10/defslipersbyte-st-2
2017-10/defslipersbyte-st-3
2017-10/defslipersbyte-st-4

DEF-Slipersbyte Underhållsområde ÖST

Byte av betongslipers som berörs av def-slipersproblematiken på 28 bandelar, beläggna i höjd med Stockholm och västerut mot Katrineholm och Västerås.
Utförandetid: April 2017-Maj 2018

Entreprenadsumma 47 Mkr
Utförandeentreprenad.
Kompletta arbeten för byta ca 19000 betongslipers.
Makadamkomplettering utförs vid behov.

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2017-2018
  • Beställare: Trafikverket