2017-10/brobyte-k-vlinge-n-1
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-2
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-3
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-4
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-5
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-1
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-2
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-3
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-4
2017-10/brobyte-k-vlinge-n-5

Brobyte över Kävlingeån

Entreprenaden är beläggen söder om Kävlinge och omfattade rivning av två befintliga stålbroar och byggnation av en ny samverkansbro i stål och betong.
Utförandetid: April 2015 - Oktober 2015

Omfattade komplett projektering med konstruktion, framtagning bygghandlingar och förvaltningshandlingar. Rivningsarbeten. Ny stålkonstruktion. Formning, armering samt gjutning av betongtråg. Makadamisering samt återställning av kontaktledningsanläggning.

Entreprenaden berörde ”Lommabanan”, bandel 925, km 275+963 – km 275+823. Endast den västra bron är trafikerad och det är denna som ersattes av en ny bro. Denna bandel tillhör ”Gods-stråket” och detta projekt genomfördes bland annat för att man skall klara den ökade trafiken som uppstod då Hallandsåsen togs i bruk.                    
Befintliga broar byggdes 1885 och med utbytt överbyggnad 1937.

Entreprenadsumma 6,8 Mkr
Totalentreprenad

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2015
  • Beställare: Trafikverket