2017-10/1509452742_inlandsbanan-1
2017-10/1509452741_inlandsbanan-2
2017-10/1509452741_inlandsbanan-3
2017-10/1509452742_inlandsbanan-4
2017-10/1509452742_inlandsbanan-5
2017-10/1509452742_inlandsbanan-1
2017-10/1509452741_inlandsbanan-2
2017-10/1509452741_inlandsbanan-3
2017-10/1509452742_inlandsbanan-4
2017-10/1509452742_inlandsbanan-5

Banförstärkning längs sträckan Brånan-Brunflo, Inlandsbanan

Banförstärkningsåtgärder längs en sträcka av Inlandsbanan på 83 km från Brunflo och söderut.

Omfattade byte av ca 40 000 furuslipers, slipersreglering, montering rälsvandringshinder, räls- och skarvreglering, ballastkomplettering, spårriktning samt byte av plank i vägövergångar.

Utförandetid: April 2016 - Juni 2017
Godkänd slutbesiktning 2017-06-21
Entreprenadsumma: 32.1 Mkr
Utförandeentreprenad

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2016-2017
  • Beställare: Inlandsbanan