2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-1
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-2
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-3
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-4
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-1
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-2
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-3
2017-10/1509019950_bananslutningar-lund-4

Bananslutning i Lund, Skåne län

Bananslutningar från ny omformarstation i Flackarp, söder om Lund, till anläggningsdelar vid järnvägsområdet upp till norr om Lund C.                                             
Projektet omfattar Kanalisations-, el och tele-arbeten

Utförandetid: Maj 2016 - November 2017                                        
Godkänd slutbesiktning 2017-10-24                                       
Entreprenadsumma 21,8 Mkr                                
Utförandeentreprenad                         
                                                            
Kabelförläggning i mark och kanalisation från ny Omformarstation i Flackarp, söder om Lund, till anläggningsdelar vid järnvägsområdet upp till norr om Lund C.                                        
Arbetan utfördes längs bandel 912 på km 600-605                                

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2016-2017
  • Beställare: Trafikverket