2017-10/-lv-ngen-3
2017-10/-lv-ngen-2
2017-10/-lv-ngen-1
2017-10/-lv-ngen-3
2017-10/-lv-ngen-2
2017-10/-lv-ngen-1

Bananslutning i Älvängen, Västra Götalands län

Projektet  avsåg utförande av bananslutningar från ny omformarstation i Älvängen till anläggningsdelar vid järnvägsområde bandel 634 nere vid Göta Älv. Kabelförläggningen passerar under väg E18 och över en mindre ås på vägen ner till järnvägen.

Projektet omfattar Kanalisations-, el och tele-arbeten
Utförandetid: Maj 2015 - Februari 2016
Godkänd slutbesiktning 2016-03-07
Entreprenadsumma 17,5 Mkr
Utförandeentreprenad.

  • Avdelning: Järnväg
  • Årtal: 2015-2016
  • Beställare: Trafikverket