Om BCA

BCA är ett väletablerat entreprenadföretag med hög teknisk kompetens som utför anläggnings-, betong- och järnvägsprojekt. Järnvägsavdelningen utför mark-, spår- och BEST-arbeten. Anläggningsavdelningen utför mark-, väg-, VA-, broarbeten och grundläggning. Betongavdelningen utför allt från konstbyggnader till betongrenoveringar.

Vi åtar oss uppdrag i form av både utförandeentreprenad och totalentreprenad och är verksamma i Sverige och Danmark.

BCA grundades 1983 och har sedan dess expanderat och utvecklats. Vi har aldrig varit rädda för att investera i specialmaskiner eller lära oss nya saker för att möta våra kunders krav. På BCA är vi stolta över det vi gör och vi arbetar alltid noggrant, engagerat och nytänkande.

På vårt huvudkontoret i Malmö arbetar ett 60-tal medarbetare och vi omsätter ca 300 MSEK

2017-11/kv-buhre
2017-11/-nyh-kajen-ch-267.
2017-11/img-0330