Kvalitet och miljö

Det krävs ett stort engagemang av många olika aktörer för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle.

Det är viktigt att  vi alla tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att minska den negativa påverkan på miljön. PÅ BCA arbetar vi med att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi försäkrar oss om att vi uppfyller lagar och krav och att vi utför vårt arbete säkert, pålitligt och av god kvalitet. BCAs ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

När BCA utför total- såväl som underentreprenader innebär dessa i många fall en bestående påverkan på miljön. Många entreprenader, t ex infrastrukturförbättringar, innebär i sig en positiv påverkan och vi strävar efter att välja metoder, material och kemikalier med så liten negativ påverkan som möjligt.

För att vidare minska den negativa miljöpåverkan arbetar vi i samråd med beställare och underleverantörer för att utnyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.