Järnväg

BCA har tjugo års erfarenhet av järnvägsarbeten och detta gör att vi obehindrat kan arbeta i befintlig järnvägsmiljö med såväl spårväxelbyten och slipersbyten som med signal-, kontaktlednings-, Tele- och lågspänningsarbeten.

Järnvägsarbeten kräver noggrann logistik, hög teknisk kompetens och ett gediget säkerhetstänkande. Järnvägsnätet i södra Sverige fortsätter kontinuerligt att byggas ut och rustas upp och BCA medverkar i flera intressanta projekt.

Vi genomför BEST-projekt, både som utförande- och totalentreprenader. Vår största kund är Trafikverket men även Inlandsbanan och kommunala och privata spåranläggningsägare är våra kunder. Vår Industriavdelning utför löpande uppdrag hos bl.a Volvo Olofström, Värö Bruk, Mönsterås Bruk, Uddevalla Hamn, Trelleborgs Hamn, Osby Kommun mfl.