Historik

1983
Torbjörn Jönsson startar enmansföretaget Bobcat-arbeten

1991
Firman byter namn till BCA i Trelleborg AB och bildar aktiebolag

1993
Inriktningen från att hyra ut maskiner ändras till att utföra general och totalentreprenader inom Mark & Anläggning, Väg & Vatten samt Järnväg

1996
BCA köper en egen industrifastighet med både kontor och verkstad på Dalaslingan i Trelleborg

1998
BCA påbörjar ett eget dokumenterat kvalitets- och miljösystem

2004
Ett namnbyte sker till BCA Entreprenad AB och verksamheten struktureras upp i tre avdelningar; Anläggning, Järnväg och Maskin

2005
Järnvägsavdelningen utökas med en spårbyggnadsgrupp

2007
Omsättningen når över 100 miljoner kronor

2008
Torbjörn Jönsson utses till Årets företagare i Trelleborg och BCA firar sitt 25-årsjubileum med stor fest

2009
Maskinparken säljs till AM Rental för att renodla verksamheten

2010
Den hittills största ordern tecknas på 80 miljoner med Trafikverket för fundamentsättning på sträckan Mjölby-Nässjö och årsomsättningen når över 200 miljoner kronor

2011
BCA utnämns till Gasellföretag av Dagens Industri
En renodlad betonggrupp utvecklas på anläggningsavdelningen
BCA flyttar huvudkontoret till nybyggda lokaler i Malmö

2015
Anläggningsavdelningen delas och ett nytt verksamhetsområde bildas inom Betong

2017
BCA investerar i  en ny Spårriktare