Betong

På betongavdelningen utför vi konstruktioner såsom broar och tunnlar men också reparationer av alla typer av betongkonstruktioner.
Under 2011 utvecklade BCA en renodlad betongavdelning som en egen grupp inom anläggningsavdelningen. Förutom personal inom betong har vi även snickare och armerare.

BCA har mer än femtio års samlad erfarenhet av nybyggnad av betongkonstruktioner samt renovering och reparationer av broar, p-hus och betongbjälklag. Vi utför även broinspektioner, högtryckstvätt och målningsarbeten på betongkonstruktioner.

Läs gärna mer om några av våra betongarbeten: Östra Nyhamnskajen Landskrona, Renovering broar Ängelholm och Gymnasisten i Malmö.

Vi bygger även träbroar och bryggor där vi bland annat gjort en brygga i Gislövs hamn och 2 träbroar längs ett promenadstråk i Örtofta.