Anläggning

På anläggningsavdelningen utför vi såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader och är duktiga på att planera, organisera, leda och genomföra projekt. Här möter du drivna medarbetare som alltid strävar efter att göra våra kunder nöjda.

Anläggningsavdelningen genomför de flesta typer av markarbeten såsom schaktarbeten, VA-arbeten, FV-arbeten, vägbyggnation, grundläggningar, platt- och stenarbeten samt bullerskyddsåtgärder. Markavdelningen har funnits i BCA sedan starten 1983 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats och vuxit.

Ett urval av våra senaste projekt kan ni läsa om nedan: