BCA Entreprenad AB

BCA Entreprenad AB

BCA är ett väletablerat entreprenadföretag med hög teknisk kompetens som utför anläggnings-, betong- och järnvägsprojekt. Vi åtar oss uppdrag i form av både utförandeentreprenad och totalentreprenad och är verksamma i Sverige samt Danmark.

BCA grundades 1983 och har sedan dess expanderat och utvecklats. På BCA är vi stolta över det vi gör och vi arbetar alltid noggrant, engagerat och nytänkande.

Vi på BCA har ambitionen att våra behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

För mer information angående hantering av personuppgifter kontakta BCA på gdpr@bca.se

Kontakta oss!